Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové vzdelávanie - Sociálny podnik- Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - - Sme tu pre Vás

Život v škole Adventim


STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE   -    KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS

Odborné duálne vzdelávanie v jazyku slovenskom - 

KUCHÁR - CUKRÁR -PEKÁR - MÄSIAR - TECHNICKO ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK


Denné - diaľkové - nadstavbové štúdium -
výučný list - maturitné vysvedčenie

  

Magyar nyelvű duális szakképzés minden oktatási szakon : 

SZAKÁCS -CUKRÁSZ- PÉK - HENTES - ADMINISZTRÁCIÓS DOLGOZÓ

Nappali - távutas - felépítményi oktatás - szakképzési oklevél - éretségi bizonyítvány 

 

Inkluzívny tím našej školy už pracuje v plnom nasadení na hodinách občianskej náuky 

Hová tovább az alapiskolából? Motivációs kínálataink.
Érdekel a sütés-főzés, szeretnél szakmailag fejlődni? Válaszd a SZAKÁCS-CUKRÁSZ szakot az iskolánkban!

A 4 éves tanulmány elvégzését követően mindkét szakból szaklevelet kapsz, és az érettségit is megszerezheted egy kétéves felépítményi elvégzésével.
A tanítás a következőképpen valósul meg: egy hét az iskolában és egy hét szakmai gyakorlat a munkáltatónál.
A duális képzésben a szerződéses partnereink a vásárúti Dolce Vita cukrászda és a dunaszerdahelyi Lorians étterem.
Iskolánk diákjaként az alábbi KEDVEZMÉNYEKBEN részesülsz
- ingyenes utazás a Nagyszombati kerületen belül
- a különböző gasztronómiai rendezvényeken és versenyeken való részvétel lehetősége
- havi 50 euró ösztöndíj
- különféle ösztöndíjak: szociális, motivációs, fenntartó által biztosított
- egy inklúzív csapat, akik szívesen segítenek Neked a problémáid megoldásában
- a tanulmányaid befejezése után segítség a munkakeresésben
- részt vehetsz a "A középiskolai tanulmányok és a szakmai gyakorlat összekapcsolása" projektben (Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou), amely során szabadidős tevékenységeket biztosítunk számodra, valamint szakirodalmat és üzletvezetési ismereteket szerezhetsz
- tanulmányi kirándulások és workshopok
Nézd meg a fotókat, hogyan dolgoznak a munkáltatóknál tanulóink, és nézd meg a motivációs videónkat is!

Ako ďalej  absolvent? Motivuj sa našimi  ponukami.

Rád varíš a pečieš a chceš sa zdokonaliť v praxi? VYBER SI ODBOR CUKRÁR - KUCHÁR na našej škole
Štúdium je 4-ročné a jeho ukončením získaš výučný list v oboch odboroch, pokračovať môžeš v 2-ročnom maturitnom nadstavbovom odbore.
Vyučovanie prebieha v pomere 50:50 - jeden týždeň si v škole a ďalší týždeň na pracovisku zamestnávateľa
Našimi zmluvnými partnermi pre systém duálneho vzdelávania sú cukráreň Dolce Vita v Trhovej Hradskej a reštaurácia Lorians v Dunajskej Strede
BONUSY, ktoré získaš tým, že sa staneš našim študentom
- cestovanie zdarma po celom Trnavskom samosprávnom kraji,
- možnosť zúčastňovať sa rôznych gastro akcií a súťaží
- 50 Eur mesačne župné štipendium
- rôzne druhy štipendií - sociálne, motivačné, zriaďovateľské
- inkluzívny tím, ktorý Ti vždy a rád pomôže s Tvojimi problémami
- servis pri hľadaní práce po ukončení štúdia
- účasť v projekte Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, v ktorom Ti poskytneme voľnočasové aktivity a odbornú literatúru a vedenie remeslom navyše,
- exkurzie a workshopy
pozri si fotografie, ako pracujú u zamestnávateľov naši žiaci a pozri si aj motivačné video nižšieDunajská Streda, 6.2.2021

Projekt Prepojenie teoretického vzdelávania s praxou
Naša škola sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do projektu Prepojenie teoretického vzdelávania s praxou. V rámci projektu funguje na škole 6 pedagogických klubov zameraných na matematickú, prírodovednú, čitateľskú, jazykovú, finančnú a IKT gramotnosť. Na stretnutiach klubov si pedagógovia vymieňajú cenné skúsenosti a sprostredkúvajú si navzájom nové trendy vo vzdelávaní.

"Az elméleti oktatás összekötése a gyakorlattal" projekt
Iskolánk a 2020/21-es tanévben bekapcsolódott a projektbe, melynek keretén belül 6 pedagógusklub működik. Ezek a matematikai, természettudományi, olvasási, nyelvi, pénzügyi és IKT készségek fejlesztésére írányulnak. A találkozókon a pedagógusok megosztják egymással értékes tapasztalataikat és az új trendeket az oktatás területén.

Štipendium

Ako zriaďovateľ Sukromnej strednej odbornej školy ADVENTIM motivujeme mesačne študentov motivačným štipendiom. Za mesiace január- máj 2021 získala štipendium žiačka 1. ročníka odboru pekár Gabriela 

Aktivity zriaďovateľa školy
- Adventim n.o. 

Sme nesmierne hrdí na našu kolegyňu a priateľku
PhDr. Evu Siposovú 

OZNAM !

Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM oznamuje, že od 1. septembra 2021 otvára 2-ročné štúdium v učebnom odbore 6468 F pomocník v kuchyni určené absolventom základnej školy, ktorí neukončili nižšie stredné vzdelanie. Popri štúdiu v uvedenom odbore môžu žiaci absolvovať aj kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania.

A dunaszerdahelyi Magán Szakközépiskola ADVENTIM értesíti az érdeklődőket, hogy 2021. szeptember 1-jétől 6468 F konyhai kisegítő tanulmányi szakot nyit azoknak, akik nem szerezték meg az alapiskolai végzettséget. A kétéves tanulmány során lehetőség nyílik a szakmai képzés mellett az alapiskolai végzettség megszerzésére is.Milí študenti, na štvrtok a piatok (3.9.2020 a 4.9.2020) sme si pre Vás pripravili v spolupráci s občianskym združením FutuReg zaujímavú a podnetnú aktivitu. Program nájdete nižšie:


Vzdelávanie Minority Kids na stredných školách - "Viac práva, menej násilia!"
miesto: Súkromná stredná odborná škola Magán Szakközépiskola Adventim
 adresa : Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda
čas : 2., 3., 4. septembra 2020, od 9:00

Program
1.deň : Viac práva, ako násilia pre deti 
9.00 -  Otvorenie podujatia: Predstavenie programu
9.15 - 10.00 Predstavenie projektu Minority Kids 
Prednáša :PhDr. Bott Domonkos Lívia
10.20 - 11.00 Detské práva a ľudské práva v skratke - Čo o tom deti vedia a čo by mali?
Prednáška s prezentáciou
11.10- 11.45 Čo je mediáca, kto je mediátor? Ako riešit konflikty?
Prednáška s prezentáciou, ktorej téma je aj predstavenie krátkych videí: Krisztina Mészáros 
12:30- 14.30 Workshop s pedagógmi školy na tému:
Školská mediácia - poznatky a skúsenosti zo zahraničia
Možnosti a prínosy riešenia pre pedagógov na školách
Riešenie konfliktov pomocou asertívnej komunikácie

2.deň: Viac riešení, ako konfliktov pre deti

8.30 - 8.45  Otvorenie podujatia
9.00 - 10.30 Emocionálna inteligencia a jej vplyv na riešenie konfliktov
Asertivita –základ zvládania konfliktov v škole
Dôsledky konfliktov na človeka
Taktika a štýly riešenia konfliktov
Workshop pre študentov s mediátorkou, Krisztinou Mészáros
11.00- 11.45 Stratégia konštruktívneho riešenia konfliktov a pravidlá dialógu pri konštruktívnom riešení konfliktov z hľadiska práva detí
Workshop pre študentov s Líviou Bott Domonkos
12.30 -13.15 Rozhovor na tému: Prečo je potrebné vedieť riešiť konflikty
Workshop o konštruktívnom riešení konfliktov, a beseda o tom, prečo je potrebné si odvojiť takéto metódy.
13.30 -14.15 Workshop Kvíz o detských právach: Mám právo alebo povinnosť?
Hravé úlohy pre osvojenie si detských práv
Zhrnutie, názorné ukážky, tréningy komunikačných zručností

3. deň : Viac komunikácie, ako násilia pre deti 
9.15 - 11:15 Skupinová práca so žiakmi jednej triedy
Výber rovesníka, ktorý bude mediátorom na škole.
Práca s rovesníckym mediátorom
Výuka, ukážky, beseda
11.30. 12:00 Diskusia o domácom násilí
Efektívne využitie čerstvo získaných zručností.
12.45 -14.00 Dokončenie programu, odozvdanie diplomu,
Rozlúčka so žiakmi a pedagógmi, hodnotenie programu

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

A FutuReg Polgári Társulás meghívja a kedves Pedagógusokat és diákokat az alábbi rendezvényre:  

Minority Kids képzés középiskolákon: "Többet joggal, mint erővel!"
helyszín : Magán Szakközépiskola Adventim
cím -  Komenského ulica 1219/1, 929 01, Dunaszerdahely
időpont  : 2020. szeptember 2.,3., 4. 9.00 , od 9.00  

Program
1.nap :  Többet joggal, mint erőszakkal!
9.00 - 9.15 Megnyitó/ Program ismertetése
9.15 - 10.00 A Minority Kids projekt bemutatása
Előad:PhDr. Bott Domonkos Lívia
10.20 - 11.00 Gyermekjogok és emberi jogok röviden- mit tudnak róla a gyerekek és mit kellene tudniuk?
Prezentációval egybekötött előadás: Bott Domonkos Lívia
11.10- 11.45 Mi a mediáció, ki a mediátor? Hogyan oldjam a konfliktusokat?
 Prezentációval egybekötött előadás, amelynek témája az adott témához kapcsolódó rövid videók bemutatása Krisztina Mészáros
12:30- 14.30Workshop az iskola pedagógusaival az iskolai mediáció témaira:
Az iskolai mediáció témájáról: külföldi gyakorlat
Az iskolai mediáció gyakorlata és hozadéka a tanárok számára,
Viták oldása asszertív kommunikáció segítségével.

2.nap : Több megoldást, mint konfliktust!

8.30 - 8.45 Megnyitó
9.00 - 10.30 Az emocionális intelligencia hatásai a konfliktusoldásra
Az asszertivitás- az iskolai konfliktusok oldásának alapja
A konfliktusok hatásairól, taktikája, stílusa
Workshop diákoknak Mészáros Krisztina mediátorral
11.00- 11.45 í
A konstruktív konfliktuskezelś alapszabályai gyermekjogi szempontból
Workshop diákoknak Bott Domonkos Líviával
12.30 -13.15 Beszélgetés: Miért fontos konfliktus oldani?
Workshop a konstruktív konfliktusoldásra és annak szabályaira, beszélgetés arról, miért szükséges a konfliktusoldás módszereit elsajátítani
13.30 -14.15 Workshop Gyermekjogi Kisokos: Jogom van vagy kötelessége
Játekos feladatok a gyermekjogok megismeréséhez
Összegzés, bemutató, kommunikációs készségek oktatása

3.nap : Többet szavakkal, mint erővel!
9.15 - 11:15 Csoportmunka egy osztállyal
Az évfolyamtársi mediátor kiválasztása
Munka az évfolyamtársi mediátorral
Oktatás, bemutató, vita
11.30. 12:00 Vita a családon belüli erőszakról
A frissen szerzett tudás és képességek effektív használata.
12.45 -14.00A program befejezése, oklevelek átadása,
Búcsú a diákoktól és pedagógusoktól, értékelés

A rendezvényt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

 

SOCIÁLNY PEDAGÓG na našej škole 

Od 1. mája 2020 pôsobí na našej škole sociálny pedagóg PhDr. Valéria Parasztiová. Na sociálneho pedagóga sa môžete obracať s nasledovnými problémami:
1. vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania
2. zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
3. mapuje sociálno-patologické javy v škole,
4. venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím SŠ,ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
5. v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
6. poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
7. spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP atď.,
8. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,
9. spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
10. vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami a pod,
11. pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
12. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
13. spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie

V čase pandémie COVID-19 v prípade prerušenia vyučovania pracuje sociálny pedagóg intervenciou cez telefón a v prípade záujmu zákonného zástupcu alebo žiaka aj formou terénnej sociálnej práce.

PhDr Andrea Olejniková


Motivačné štipendium zakladateliek n.o.
p
re študentov

Dve zo zakladateliek neziskovej organizácie Adventim, PhDr. Andrea Olejníková a Mgr.Veronika Nagyová sa rozhodli, že v budúcnosti budú osobne podporovať študentov - prvákov, počas ich štúdia na strednej odbornej škole Adventimu. Založili fond z čisto vlastných súkromných zdrojov, ktorý bude slúžiť výlučne na vyplácanie motivačného štipendia pre dvoch budúcich študentov školy s najlepším vysvedčením absolventa základnej školy. Toto celoročné mesačné štipendium, v sume 30 Euro, získajú každý rok, vždy dvaja študenti,ktorých na základe učebných výsledkov zo základnej školy, vyberie Rada školy SSOŠ MSZKI Adventim.


Súťaž o bónus zriadovateľa školy                               Verseny az új elsőseink  részére

Motivačné štipendium zriadovateľa školy

NAJLEPŠIE VYSVEDČENIE

Az iskola fentartójának motivációs ösztöndíja

LEGJOBB BIZONYÍTVÁNY 


MATURITA ZA DVERAMI     -   KOPOGTATT AZ ÉRETSÉGI VIZSGA

Príprava na maturity - kurzy pre maturantov 

Felkészító az éretségi vizsgára

KAM NA STREDNÚ  -  KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁS

CUKRÀR je človek kreatívny, s fantaziou a schopnosťou vytvoriť úžasné tvary cukrárenských vyrobkov. Pohybuje sa v čistom pracovnom prostredí a teší sa veľkému záujmu zo strany zamestnávateľov, pretože vyučenych odbornikov v totmto odbore je stále málo. Okrem toho, že človek vyučený za cukrára si zlahka môže založiť vlastnú prosperujúcu firmu, dopyt po kvalitných a dobrých cukràroch neustále rastie a podľa aktualnej ponuky pracovných miest na Slovensku a blizkeho zahraničia si vyučený cukrár kuchár môže vyberať až z 18 600 zaujimavych pracovných príležitostí s naozaj lukrativnym finančným ohodnotením.Naša škola ponúka možnosť absolventom ZŠ vyučit sa v tomto odbore v jazyku slovenskom aj maďarskom za veľmi výhodných podmienok v rámci duálneho vzdelávania na stredných školách.

A CUKRÁSZ egy olyan kreatív ember, aki kellő fantáziával és képességgel rendelkezik fantasztikus cukrászkészítmények megalkotásához. Tiszta környezetben dolgozik, és nagy érdeklődésnek örvend a munkáltatók részéről, ugyanis a kitanult mesterekből ebben a szakmában egyre nagyobb hiány jelentkezik. Azon kívül, hogy egy kitanult cukrász könnyedén indíthat saját vállalkozást, a minőségi és jó cukrászok iránti kereslet egyre nagyobb. Az aktuális szabad állások száma Szlovákiában és a közeli országokban jelenleg 18 600 körül van, méghozzá igazán jó bérezést ígérve.Iskolánk az alapiskolás végzősöknek kínál lehetőséget ennek a szakmának a kitanulásásra szlovák és magyar nyelven, nagyon jó feltételek mellett, a duális képzési rendszer keretein belül.

PEKÁR - skutočné pekárstvo je poctivé remeslo, ktoré vyžaduje um a vedomosti. V histórii ľudstva je pečivo potravina, ktorá bola a je všade tam kde je človek.
Pekàrenskè remeslo sa v posledných rokoch stále viac a viac zviditeľňuje.Upiecť Boží dar-chlieb, si vyžaduje znalosti, skúsenosti a starostlivosť dobrého pekára o celý rad procesov k dosiahnutiu finálneho vyrobku. Najdôležitejším faktorom, ktory ovplyvňuje rozhodovanie konečného konzumenta pri kúpe pekàrenských výrobkov je popri čerstvosti aj kvalita, ktorú dokáže zabezpečiť iba skutočný pekár odborník, o ktorého je na trhu práce veľký záujem. Aktuálne, a to iba na Slovensku ponúka voľnú pracovnú pozíciu pre kvalifikovaných pekàrenských odbornikov viac ako 609 zamestnávateľov (zdroj:internet).V našej škole sa remeslu pekár môže vyučiť každý absolvent ZŠ v jazyku slovenskom aj maďarskom. Odborný rast a kvalitu vedomosti a zručností študentov v odbore garantuje naša škola výhodným duálnym vzdelávaním s množstvom výhodných bònusov v systéme.

PÉK - olyan becsületes mesterségről van szó, amely különleges szaktudást igényel. Az emberiség történelmében a kenyér mindenhol ott volt, ahol ember élt.A pékmesterség az elmúlt években egyre inkább látványossá válik. Az Isten ajándékát - a kenyeret megsütni megfelelő ismereteket, tapasztalatot és gondoskodát igényel a pék részéről az egész munkafolyamat során. A leglényegesebb tényező, amely alapján a vásárló végül kiválasztja a terméket a frissesség mellett a minőség, amit csak egy igazi pékmester tud biztosítani. Ezért is van a munkaerőpiacon hatalmas kereslet ez iránt a mesterség iránt. Kitanult pékmestert csak Szlovákiában 609 munkaadó keres jelenleg (internetes forrás).Iskolánkban a pékmesterséget minden alapiskolás végzős szlovák és magyar nyelven is kitanulhatja. A szakmai fejlődést, az ismeretek minőségét és a készségeket a szakon belül a tanulóknak iskolánk a duális képzéssel garantálja, annak minden előnyével együtt.

Povolanie MÄSIAR si okrem odborných znalostí a špeciálnych zručností vyžaduje aj telesnú zdatnosť žiaka a dobrý zdravotný stav. Absolventi tohto odboru sú pripravený na výkon odborných činností v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach a sú pripravení aj na samostatné podnikanie. Veľkou výhodou kvalifikovaného mäsiara je nielen uplatnenie sa v mäsopriemysle ako takom, ale aj uplatnenie sa v oblasti predaja mäsa a mäsových výrobkov, alebo pracovať v mäsiarenských prevádzkach resp. aj v gastronomických prevádzkacŽiaci sa v tomto odbore v našej škole vzdelávajù v striedavých týždenných cykloch teoretického vyučovania v škole a odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa, ktorý je našim duálnym partnerom. V systéme duálneho vzdelávania sú žiakovi poskytované finančné ohodnotenia formou prospechového štipendia a motivačnèho prispevku za duál ako aj rôzne iné výhody.

A HENTES szakma a szakmai és speciális készségeken túl a megfelelő testi adottságokat és jó egészségi állapotot is megkívánja a tanulóktól. Ennek a szaknak az abszolvensei készen állnak az élelmiszeriparban való munkára, akár nagyvállalati körülmények közt, akár egy saját vállalkozás vezetésével.Egy kitanult hentes előnye, hogy nemcsak a húsiparban konkrétan, hanem a húsok és a húskészítmények árusításában is helyt tud állni. Iskolánkban ennek a szaknak a tanulói váltott hetekben az elméleti oktatást és a duális partnereink által biztosított szakmai gyakorlatot végzik. A duális képzés rendszerében tanulóink az elért eredményeikért, ill. motivációs ösztöndíj formájában pénzbeli értékelésben is részesülnek.

Odbor TECHNICKO ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK je tým pravým odborom pre absolventov a absolventky ZŠ kancelárskeho typu. Študent tohto odboru sa naučí evidovať a vybavovať firemnú korešpondenciu a administratívnu agendu, komunikovať s prostredim, byť cieľavedomým a empatickým. Naučí sa orientovať v legislatíve a účtovníctve a získa aj základy spracovania technológie materiálov a odborného kreslenia. Po skončení štúdia sa absolvent TAP ľahko zamestná v administratíve akejkoľvek firmy a bezproblémov dokáže založiť a viesť aj vlastné podnikanie.Výhody voľby štúdia tohto odboru na našej škole sú garantované na jednej strane kvalitným vzdelávacim systémom, ktorý naša škola žiakom poskytuje a na druhej strane poskytovanim kvalitnej odbornej praxe v prosperujúcich firmách a podnikoch našich duálnych partnerov. Študentom tohto odboru sú na našej škole poskytované všetky bonusy duálneho vzdelávania.

A TECHNIKAI-ADMINISZTRATÍV SZAK tökéletes választás azoknak az alapiskolás végzősöknek, akiket az irodai munka érdekel. Tanulóink megtanulják az irodai levelezés evidálását, szervezését, a környezetükkel való megfelelő kommunikációt, hogyan legyenek céltudatosak és empatikusak. Megtanulnak eligazodni a törvényhozásban és a könyvelésben, ezen felül a technológiai anyagok feldolgozásának és a szakrajzok készítésének alapjait is. A TAP szak elvégzését követően az abszolvens könnyen el tud helyezkedni bármilyen cégben, ill. képes egy saját vállalkozás elindítására és vezetésére.Ezen szak kiválasztása számos előnnyel jár: egyrészt az iskolánk által garantált minőségi oktatási rendszer, másrészt a minőségi szakmai gyakorlat duális partnereink részéről. Ennek a szaknak a tanulói iskolánkon a duális képzés összes előnyét élvezik.


Odborný výcvik našich žiakov v podnikoch našich duálnych partnerov


Znova sme sa pozreli za našimi žiakmi na odbornom výcviku u našich duálnych partnerov. a znova sa presviedčame o tom, že naša voľba našich partnerov bola správna. Z týždňa na týždeň nám priamo pred očami vyrastajú skutočný budúci majstri svojho remesla aj vďaka kvalitnej odbornej praxe. Usilovnosť našich žiakov nás nesmierne teší.

NAŠI CUKRÁRI

Byť cukrárom a byť dobrým cukrárom neznamená iba vziať ingrediencie a zapnúť všetky pristroje v kuchyni a šľahat a šľahať ... dobrý cukrár k nim pridá štipku dôvtipu, za lyžičku fantázie a veľký hrnček kreativity .
Naši žiaci dnes nacvičovali a zdokonalovali sa vo výrobe čokoládových ozdôb na torty a zákusky s odborníkom na slovo vzatym, Marikou Kaluzovou
A ak by ste si niekto náhodou myslel, že cukrárkou môže byť len žena, tak si pozrite fotky našich šikovných žiakov - budúcich cukrárov...no radosť pozerať.

______________________

A jó cukrász nemcsak fogja a hozzávalókat, bekapcsolja a konyhában lévő berendezéseket és kever-kever...

ssos mszki adventim, 11.1.2020


Naši žiaci v Budapešti - stretnutie stredoškolákov EU

Naši žiaci sa s p.prof. Attilom Parasztim zúčastnili 3-dňového Fòra stredoškolákov, organizovaného v Maďarsku, v Budapesti.
V rámci podujatia sa zúčastnili verejnej besedy za okrúhlym stolom, ktorú organizovala Technická a ekonomická univerzita v Budapesti, okrem toho navštívili Gymnázium Svätej Margity, budovu Maďarského parlamentu a pozreli si predstavenie Maďarského Národnèho Tanečného divadla.
-----------------------------

Középiskolás Vezetői Fórumon voltak diákjaink Paraszti Attila tanár úrral. A háromnapos esemény keretein belül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szervezett Hazajárók közönségtalálkozón és kerekasztal-beszélgetéseken is részt vettek. Meglátogatták a Szent Margit Gimnáziumot és itt különböző előadásokon vettek részt, meglátogatták az Országházat és a Magyar Nemzeti Táncszínház előadását is élvezhették.

Budapešť, 7.1.2020

Zmeňme planétu alebo seba ? - envirofilm

Ak každým, aj tým, najmenším krokom dokážeme vzbudiť záujem a zodpovednosť mládeže o ochrane našej planéty, tak máme šancu a pre Zem a pre nás všetkých nič nie je stratené.
Naši žiaci si dnes boli pozrieť veľmi zaujímavú a motivujúcu prednášku a video prezentáciu na tému "Zmeňme planétu alebo seba?"Ha csak egy apró lépéssel is sikerül felkelteni az érdeklődést és a felelősségtudatot a fiatalabb generációban a Föld védelme iránt, akkor még van remény számunkra.
Tanulóink ma egy érdekes és motiváló videós prezentációval egybekötött előadáson vettek részt "A bolygónkat vagy önmagunkat változtassuk?" címmel.

Dunajská Streda, 21.01.2020


Rozvoj finančnej gramotnosti

Kto neziska rozumný postoj k peniazom už v detstve v dospelosti máva s nimi problemy. Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. V modernom vyučovaní stale viac a viac nahrádzajú staré, monotònne a zaškatulkovanè metòdy vyučovania, metòdy zàživne a pùtajùce študentovu pozornosť a záujem.
Pre reàlne zvládnutie tohto problému našim študentom ponúkame jednu z najefektivnejsuch a najúspešných metòd vyučovania v tejto oblasti - Finančná gramotnosť hrou. 

foto:ssoš adventim, 22.01.2020

Aki gyermekkorában nem tanulja meg, hogyan kell a pénzzel okosan bánni, felnőttként sok probléma vár rá. A pénzügyi ismeretek lényege, hogy az ember felhasználja ismereteit, készségeit és tapasztalatait annak érdekében, hogy minél effektívebben használja ki a rendelkezésére álló pénzt, pénzügyi biztonságot teremtsen önmaga és a háztartás számára. Az oktatásban egyre nagyobb teret kapnak a régi módszerek helyett a motiváló és élményt adó módszerek, amik sokkal jobban felkeltik a tanulók érdeklődését.
Éppen ezért tanulóinknak a megeredményesebb formáját nyújtjuk ennek a készségnek az elsajátítására: pénzügyi ismeretek játékosan. 

 


Milí návštevníci našej web stránky,
pre zaujímavosti zo života našej školy v roku 2019,
rolujte prosím
nižšie  

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020


Vraví sa, že remeslo má zlaté dno.
Je našim cieľom, aby sme našim študentom v škole rodinného typu, prostredníctvom vynikajúcich učiteľov, poskytli také kvalitné vzdelávanie, aby o pár rokov školské lavice našej školy hrdo opustili takí pekári, ktorí upečú ten naj chrumkavejší chlieb, kuchári, ktorí uvaria to najchutnejšie zdravé jedlo, cukrári, ktorí dokážu urobiť rozprávkové torty, ako aj vynikajúci mäsiari, ku ktorým sa budeme vždy radi vracať, či administratívny pracovníci, ktorí si, vďaka tu získaným vedomostiam, budú schopní založiť aj vlastný podnik.
K tomuto želáme Vám aj nám , veľa vytrvalosti, ùrodnù spoluprácu a veľa veľa úspechov.
Ďakujeme Vám, že ste si k uskutočneniu svojich cieľov vybrali práve našu školu.

Adventim n.o., zriaďovateľ SSOŠ - ADVENTIM - MSzKI


Règen ùgy tartották, hogy a jò szakember többet èr az aranynál.
A mi cèlunk, hogy családias környezetben, kiváló tanáraink által, minősèges oktatâst nyùjtsunk diákjainknak, ès a következő nèhány èv elteltèvel olyan pèk hadja el az iskolánk padjait, aki finom ropogòs kenyeret süt, cukràsz aki mesebeli tortákat kèszìt, szakács aki a legfinomabb egèszsèges èteleket főzi , kiváló hentes, akihez szìvesen vissza járunk, ès olyan irodalmi alkalmazott aki itt szerzett tudásával kèpes lessz majd akàr sajàt cègje alapìtàsàhoz is.
Ehhez sok siker, kitartást ès gyümölcsöző eggyüttműködést kívánunk Önöknek es nekünk egyaránt.
Köszönjük, hogy a mi iskolánkat választotta a cèljai megvalósìtásához.

Adventim non profit társaság a középiskola fentartója

web škola: www. ssosadventim.edupage.org  

Odborné vzdelávanie v jazyku slovenskom v odboroch - kuchár, cukrár, pekár ,mäsiar, technicko-administratívny pracovník - vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania


Magyar nyelvű szakképzés minden oktatási szakon - szakács, cukrász, pék, hentes, admisztrációs dolgozó - a duális oktatási rendszer lehetőségével Štipendium a iné výhody

Odbor Technicko-administratívny pracovník (TAP) je v tomto školskom roku nedostatkovým odborom na trhu práce.Zoznam nedostatkových odborov sa každý rok mení a takéto odbory sú podporované aj iným ako župným štipendiom.
SSOŠ-MSZKI Adventim ako jediní v Dunajskej Strede zabezpečujeme takúto formu finančnej podpory od štátu pre žiakov odboru TAP , ktorí sa zapojili do systému duálneho vzdelávania.
Na jednej strane sú teda naši studenti motivovaní vynikajúcimi, skúsenými a spoľahlivými zamestnávateľmi praktického vyučovania a na druhej strane víziou vyššej finančnej odmeny za lepší učebný prospech.

Ebben az iskolai èvben hiányos az irodai alkalmazott szakon tanulók száma . A hiányos szakok minden èvben változòak ezért mint ilyenek a megyei támogatás mellett más tàmogatàsban is rèszesülnek a diàkok.
Az iskolànk, az egyetlen olyan szakközèpiskola Dunaszerdahelyen amely államilag támogatott pènzbeli juttatást is biztosit a duális oktatásban resztvevő, irodai munkás szakon tanulò, diákjainak.
Ezèrt diàkjainkat a kitunő szakgyakorlati munkakörülmènyek mellett a magasabb havi pènzbeli jutalom lehetősège, az elèrt tanulmànyi eredmènyekèrt, is motiválhatja.


TAP -kári a duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie s nadšením začali aj budùci administrativni pracovníci, účtovníci, pamisti, personalisti alebo aj budúci úspešní podnikatelia
Kde inde by ziskali naši žiaci viac praktických skúsenosti ako u profesionálov a naši zmluvni partneri K&K Benefit s.r.o a Inter Harmony spol. s.r.o v Dunajskej Strede nimi určite sú

Adminisztrációs dolgozó

Diákjaink, akik majd a jövő könyvelői ès vállalkozòi lesznek, elkezdtèk az első praktikus ismerkedèst a szakmával. Hol máshol szerezhetnének több praktikus kèpesítést és tapasztalatot a szakmához, ha nem egy sikeres ès tapasztalt könyvelői cègnél. A dunaszerdahelyi K&K Benefit s.r.o ès az Inter Harmony spol. s.r.o. (szerződèses partnereink) minden kètsèget kizárva tapasztalt könyvelési irodák 


Zariadenie pre školu - školský nábytok

Všetky triedy v škole boli  doplnené školskými lavicami  stoličkami pre žiakov, novými katedrami pre učiteľov. Taktiež sa zaobstaral stôl pre skúšobnú komisiou pri maturitách. Ďaľšie zariadenie, ktoré škola  potrebuje, ako sú knižné police, úložné skrinky pre žiakov, nevyhnutný nábytok na spisy pre úsek účtovníctva, skrinky na pomôcky do zborovne pre učiteľov  a pod. , bude škola postupne zaobstarávať.

foto: SSOŠ MSZKI. Adventim

Iskolabútor az iskolában

Az iskola tantertmei uj iskolapadokkal, székekkel, tanári asztallal voltak feltöltve. Az iskolának még szüksége lessz további berendezésre amit remélhetően hamarosan biztosítani is tudja.

70720931_601558867043564_4488989020507865088_njpg


Štipendium

Prvé štipendiá pre žiakov odboru TAP (nedostatkový odbor) sú zaplatené.Študenti s vynikajúcim či dobrým študijným priemerom si prevzali prvé štipendiá si dnes prevzali svoje prvé štupendiá, ktoré štát poskytuje študentom nedostatkových odborov.

          ______________________________

A jó tanuló diákok átvették az első stippendiumot, amit a hiányos szakmát tanulóknak az állam biztosít ,  az összeg természetesen  függően van az elért tanulmányi átlaguktól.

foto: SSOŠ MSZKI. Adventim


Školský  a kancelársky nábytok 07.10.2019


Ďalšim zariadením a školským nábytkom, ktoré sa kúpili pre žiakov sa z tried v našej škole stávajú veľmi estetické a podnetné miestnosti na kvalitné odborné vzdelávanie.

                _____________________________________________

Ismét szép berendezési tárgyakkal bővítettük a diákok tantermeit és a folyosókat, hiszen a kellemes környezet is a minőségi oktatás elengedhetetlen kelléke.

Nový šat dostala aj miestnosť pre pedagógov a vynikajúci pedagogický kolektiv si vytvoril perfektnú zborovňu a nedá nám nespomenúť našich užasných pedagógov - kreativitu Moniky Wiedermann Vargovej a šikovnosť Attilu Parasztiho. Prajeme všetkým našim kolegom aby sa tu cítili veľmi dobre .
                             _________________________________________

Az iskolánk pedagógusainak kitűnő kollektívája egy nagyon szép és praktikus tanárit rendezett be magának. Nagy köszönet Monika Wiedermann Vargová tanarnő kreativitásának és Attila Paraszti tanár úr ügyességének! Kívánjuk minden tanárunknak, hogy érezzék itt nagyon jól magukat!

Dôležitou súčasťou školy je ekonomický úsek a archiv. Pre prácu našej účtovníčky, škola vytvorila miestnosť, ktorá maximalne vyhovuje pre jej zodpovednú prácu.

           _________________________________________________

A könyvelő felelős munkája olyan irodát igényel, ahol zavartalanul tudja végezni munkáját. Ilyen lett iskolánk könyvelőnőjének az irodája is.

foto: SSOŠ MSZKI. Adventim


Šuhajíci na panvici   09.10.2019

Boli sme pozvanì na perfektnú gurmánsku show televizie JOJ so šèfkuchàrmi ocenenými hviezdičkami od Michelina , hlavný organizator ZAREN Slovakia, odkiaľ si naši kolegovia priniesli chutné a veselé zážitky a inšpiráciu pre našich študentov kuchárov. Bude to sice ešte dlhá a náročná cesta, ale prečo by sa z našich studentov nemohli stať tiež skvelý šèfkuchari, každý sa predsa musel remeslu najprv učiť.

                   ______________________________________________

Meghivàst kaptunk a JOJ tv csatorna főző showjára, a ZAREN Slovakia rendezèsèben, ahol michelin csillagos szakácsok mutatták be főzőtudományukat. Kollégáink finom ès humoros èlmènyekkel gazdagodtak, amit elmesélnek diákjainknak. Mert miért is ne válhatna bármelyik diákunkból kitűnő sèfek sèfe, hisz minden ilyen szakácsnak először is tanulnia kellett a szakmát, ugy mint most a mi diakjainknak.
foto: SSOŠ MSZKI Adventim


POZVÁNKA                                                                                                                                                   MEGHÍVÓ

Pozyvame Vás ku stánku našej školy na výstave a prehliadke stredných škôl "BURZA VOLBY POVOLANIA a informácií 2019",  ktorá sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda dňa 24.10.2019, pomocou finančnej podpory zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zároveň Vás srdečne pozývame aj na výstavu - "KAM NA STREDNÚ v Trnavskej župe", na ktorú dostala naša škola pozvanie v rámci duálneho vzdelávania od TTSK a ktorá sa uskutoční 05.11.2019 v MKS v Dunajskej Strede.

Naša škola sa bude prezentovať vo svojich vzdelávacích odborov nácvikom výroby kvetinových cukrárenských ozdôb a nácvikom vyrezávania zeleniny a ovocia a ponúkame Vám aj ochutnávku našich kvàskových pekàrenských výrobkov.
Pridte sa na nás pozrieť . 

Szeretettel várjunk Önt iskolánk standjához a "Pályaválasztás és börze 2019" elenevezésű kiállításra, amelyre 2019. október 24-én kerül sor a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola termeiben (Nám.sv. Štefana 1533/3, Dunaszerdahely) a Szlovák Köztársaság támogatásával.

Továbbá szeretettel várjuk Önt a Nagyszombati kerület által szervezett pályaválasztási kiállításra, amelyre 2019. november 5-én kerül sor a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban.

Iskolánk virág formájú tortadíszekkel, zöldségek és gyümölcsök művészi vágásának bemutatójával készül, emellett saját készítésű, kovászból készült termékeink kóstolására is lesz lehetőség.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt  


PREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY NA VÝSTAVE STREDNÝCH ŠKOL V DUNAJSKEJ STREDE

24. októbra 2018 sa konala prezentácia stredných škôl , kde svoje odbory predstavili všetky stredné školy v Dunajskej Strede a jedna stredná škola z Topolčian. 

Naša škola priniesla pre žiakov základných škôl  praktické ukážky v odboroch pekár, cukrár, kuchár a propagačné materiály a video prezentácie v  odboroch mäsiar a technicko administratívny pracovník. DUNASZERDAHELYI KÖZÉPISKOLÁK BEMUTATÓJA

2019 október 24-én a Dunaszerdahelyi kőzépiskolák bemutatására került sor. A bemutatón minden Dunaszerdahelyi középiskola és egy Tapolcsányi is képviseltette magát.

Az iskolánk praktikus bemutatókkal ismertette az altalános iskolásokat a pék, szakács és cukrász szakon belül, valamint videós prezentáciokkal a hentes és administrácios dolgozó sakon is.


Foto: SSOŠ MSZKI AdventimKolektív našej školy

Najlepšie, čo ťa v práci môže stretnúť je pracovať so skvelými ľuďmi.
Sme nesmierne radi, že v našej škole máme výborný kolektiv, a takých skvelých ľudí na ktorých je vždy spoľahnutie, v škole aj mimo nej
S takymto kolektivom je radosť pracovať aj tráviť voľný čas. Dnes naši pedagogovia spolu s ostatnymi zamestnancami školy trochu pred prázdninami relaxovali ... a zaslúžene


Az iskolánk kollektívája

Kivétetelesen jó, ha az ember egy jó kollektívában dolgozhat. Boldogok vagyunk, hogy iskolánkban szuper kollektíva van, akikre lehet számítani az iskolában és azon kívül is.
Egy ilyen kollektívában dolgozni is, a szabadidőt is eltölteni jó. Ma iskolánk alkalmazottai együtt relaxáltak a szünidő előtt, mégpedig megérdemelten
foto:SSOS MSZKI Adventim


Škola varenia so šéfkuchármi z televíznej obrazovky

Naši učitelia a diaľkari varia so "šuhajìkmi na panvici". Samozrejme, nechýbala ani veselá, dobrá nálada. Perfektný večer so šéfkuchármi z televíznych obrazoviek nemal chybu
Skvelý zážitok a veľa nových skúseností a nakoniec ako inak - "ochutnáme, čo sme uvarili"... žeby najbližšie "moja mama vari lepšie...." s našimi žiakmi ? kto vie... možno raz.

Za túto možnosť a naozaj skvelý zážitok  velme pekne ďakujeme
spoločnosti Zaren Slovakia a taktiež Monike Kamatovej , a v neposlednej rade aj obidvom šéfkuchárom.

foto: SSOŠ MSZKI Adventim

8.11.2019

 Főzősuli Michelin csillagos séfekkel

Tanáraink és távutas diákjaink a népszerű párossal: "šuhajíci na panvici" főztek. Természetesen nem hiányozhatott a vidám hangulat sem. A televízióból ismert séfekkel az este tökéletes volt. 

A tapasztalatszerzés után megkóstoltuk, amit főztünk, hiszen a puding próbája az evés

Köszönjük a lehetőséget a Zaren Slovákia társaságnak, Monika Kamatovának és természetesen a két Michellin csillagos tévésztárnak is.

fénykép: SSOŠ MSZKI Adventim

2019.11.8.


PREZENTÁCIA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOL

V rámci projektu Trnavskeho samosprávneho kraja KAM NA STREDNÚ ŠKOLU sa 5.11.2019 naša škola prezentovala ako stredná škola v DS so systémom duálneho vzdelávania .
Teší nás, že mnohí žiaci zakladnych škôl prejavili záujem o tento systém vzdelávania na strednej škole.
Dakujeme krásne Szimona Magyar za fotky

A SZAKKÖZÉPISKOLÁK BEMUTATKOZÁSA

A Nagyszombati kerület pályaválasztási projektje keretein belül 2019. november 5-én Dunaszerdahely duális képzésű középiskolájaként mutatkoztunk be. Örülünk neki, hogy nagyon sok alapiskolás diák érdeklődött az általunk kínált középiskolai képzés iránt.

foto: Szimona Magyar                    5.11.2019


 Charita študentiek diaľkového štúdia

Naše študentky diaľkového štúdia, tohtoročné maturantky, podporia náš benefičný koncert. Svoje prekrásne ručne vyrobené dekorácie, maľby, ozdoby a iné, ponúkli do vianočnej burzy, ktorá sa bude konať ako sprievodný program benefičného koncertu a celý výťažok venujú rodinám a ich vážne chorým deťom.  Poďakovanie za tieto krásne dary patrí predovšetkým Ivane Oslvaldovej a Adriane Gašparíkovej.  ´Daľšia naša študentka, ktorej patrí veľké poďakovanie je Janka Sarlinová, ktorá sa rozhodla , že venuje darčekovú poukážku pre mamičku jedného dieťaťa, ktorá si nemôže popri liečbe svojho dopriať žiadne iné výdavky a výdavky na seba už vôbec nie. 

15.11.2019

A távutas diákjaink hozzájárulása a jótékonysági koncerthez

Az éretségiző diákjaink úgy döntöttek, hogy támogatják a jótékonysági koncertünket saját kezűleg készitett szebnél szebb díszekkejl, illetve ajandék utalvánnyal.
Nagy köszönet Ivana Osvaldovának, Adriana Gašparovičovának és Janka Sarlinovának.


V OČAKÁVANÍ ADVENTU

V krúžku šikovných rúk sa spravidla vyrábajú rôzne dekorácie, ozdoby, ktoré skrášľujú priestory našej školy v súvislosti s aktuálnym ročným obdobím,sviatkom alebo dianím v škole. Čas Adventu je pre každého výnimočný, sviatočnejší ako hociktorý iný. Adventné vence a iné ozdoby vždy majú v sebe zvláštne čaro.
foto SSOS MSZKI Adventim,  28.11.2019

Pokojný Adventný čas  každému

ÁDVENTRE VÁRVA

Az ügyes kezek szakkörön, a diákok általában díszeket készítenek, hogy az iskolánkat szépítsék, valamint külömböző évszakhoz vagy ünnephez kötödő díszítéseket. Az ádvent ideje mindenki számara kivételes, ünnepélyesebb. A klasszikus adventi koszorúk, csillogó karácsonyi díszek mindig meghitt hangulatott hordoznak magukban.

 Békés Ádventet  mindenkinek


Aj v školskom roku 2020/2021 OTVÁRAME TRIEDY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM AJ MAĎARSKÝM

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V dňoch od 9.12 do 13.12. 2019 sme pripravili pre žiakov základných škôl Dni otvorených dverí, keď si môžu prísť pozrieť našu školu spolu s učiteľmi alebo aj individuálne s rodičmi. Okrem toho, že si prezrú priestory školy naši profesori sú im k dispozícii  aby ich informovali o možnostiach štúdia na našej škole,  vzdelávacích odboroch ako aj o skúsenostiach so systémom a výhodami duálneho vzdelávania v našej škole. 

NYITOTT NAPOK AZ ISKOLÁNKBAN

2019 december 9-tól december 13-ig az úgynevezett Nyitott napokkal várjuk az iskolánkban az alapiskolát vegző diákokat, ahova szivesen várjuk csoportosan tanítókikkal vagy individuálisan szüleikkel is. Tanáraink szívesen tájekoztatnak mindenkit az iskolánkban való továbképzésről, a kínált szakokról és a duális oktatatás lehetősegeiről és előnyeiről. 

25.11.2019


Aj naša škola sa obliekla do sviatočného      

                 Iskolánk karácsonyi díszítése

Aj takáto nádhera zdobí priestory našej školy vďaka našim šikovným žiakom a pani profesorky Moniky Wiedermann Vargovej
foto SSOŠ MSZKI Adventim                       3.12.2019

Ez a gyönyörűség is dísze iskolánk épületének, köszönhetően ügyes diákjainknak és Varga Wiedermann Mónika tanárnőnek


MIKULÁŠ v škole

Či sme malí a či veľkí tohto mužíčka s bielou briadkou a červenou čapicou, či sa už vola Santa, Mikuláš alebo Dedo Mráz, akosi vždy všetci čakáme, lebo sme dobrí ... a my sme dobrí ,tak jasné, že nás neobišiel
foto SSOS MSZKI Adventim                       6.12.2019

Iskolánkban járt a Mikulás

 Kicsik és nagyok egyaránt várják ezt a nagy fehér szakállas férfit. Termeszetesen hozzánk is el látogatott mert hogy mi is jók voltunk.


Vianočné posedenie zamestnancov školy

Je čas Adventný a blíži sa čas, keď si navzájom prajeme šťastné a požehnanè Vianoce. Obhliadnuc sa dozadu na čas, ktorý sme spolu v škole doteraz prežili, máme pocit, akoby sme vďaka vám mali vianoce od začiatku školského roka, pretože máme to šťastie a je požehnanìm, že v našej škole pracuje tak skvelý, obetavý a cieľavedomý kolektìv. Ďakujeme Vám že dennodenne obohacujete našu školu Vašou skvelou prácou, odhodlaním a pozitivnym pristupom. Na konci roka spravidla bilancujeme a máme rôzne želania do nového roka. Našim želanìm je aby sme sa všetci stretli na takejto vianočnej besiedke aj o rok obojstranne ešte spokojnejší, aby sa vzájomná dôvera iba spevňovala a aby sa naše spoločné ciele plnili ale hlavne aby sme sa stretli všetci v zdravý.
Želáme Vám krásne vianočné sviatky v kruhu vašich najbližších a šťastný Novy rok 2020

Adventim n.o. zriaďovateľ skoly

Ádvent időszakában rendszerint boldog és áldott karácsonyt kívánunk egymásnak. Visszatekintve az időkre, amiket az iskolában együtt töltöttünk eddig, mintha már az év elejétől kezdve karácsony lett volna, hiszen áldás, hogy ilyen szuper, odaadó csapat gyűlt össze. Köszönjük Önöknek, hogy napról napra megörvendeztetik iskolánkat munkájukkal, pozitív hozzáállásukkal.
Az új évi kívánságaink egyike pedig az, hogy egy év múlva egy hasonló karácsonyi összejövetelen ott legyünk mindannyian, még elégedettebben mindkét oldalról, hogy a kölcsönös bizalom még inkább megerősödjön, a közös céljainkat beteljesítsük, és főként, hogy mindannyian egészségesek legyünk. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk szeretteik körében, és boldog új esztendőt! 

Adventim Alapítvány, iskolánk fenntartója


Želáme Vám šťastný nový rok 2020 a veľa úspechov, spokojnosti a zdravia v novom roku.

Sikerekben gazdag boldog új évet kívanunk, sok egeszséget és békesséket mindenkinek.