Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

Projekt "Vzdelávanie handicapovaných nám nie je ľahostajné" - podporovaný mestom Dunajská Streda


Zaradenie Súkromnej strednej odbornej školy Adventim do siete škôl a školských zariadení - zriaďovateľ Adventim n.o.


                  Priestory školy                                                                                                                                                         Študijné odbory

Sponzori školy


Návštevy rodín s vážne chorými detičkami