Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

                                     Adventim n.o. registrovaný sociálny podnik
                                      Dunajský Klátov 600
                                      93021 Dunajský Klátov

                                      Slovenská republika


  email n.o. :               adventimnonprofit@gmail.com                                  

                                     nagyveronika158@gmail.com  

  email riaditeľ:         andreaolejnikova99@gmail.com   

          


telefon :  +421 910 739 234 ,   + 421 911 957 817,  + 421 917 564 520

                  

web:    www.adventimno.eu

Facebook : Adventim