Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

Poďakovanie našim sponzorom                                        Prezentácia našej práce - 2017

Memoriál Dávida Nagya - benefičný koncert na pomoc a podporu onko a vážne chorých detí

Pamätný koncert na nášho žiaka a syna Dávida Nagya, ktorý svoj boj s rakovinou prehral vo svojich 17-tich rokoch. Česť jeho pamiatke

Deti a rodiny na vianočnom benefičnom koncerte na podporu onko a vážne chorých detí 

Pomôcť rodinám v ťažkej situácii je najkrajší pocit

Dieťa je najúprimnejšie, najúžasnešie čo nám život dal. Naše deti sú aj výrečné, vtipné, ale hlavne šťastné.