Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  1

G570-FG-1101.pdf
G570-FG-1102 -.pdf
G570-FG-1103 ..pdf
G570-FG-1104..pdf
G570-FG-1105 ..pdf
G570-FG-1106 ..pdf
G570-FG-1107 -.pdf
G570-FG-1108 ..pdf
G570-FG-1109..pdf
G570-FG-1110..pdf
G570-FG-1111.pdf
G570-FG-1112.pdf
G570-FG-1113.pdf
G570-FG-1114.pdf
G570-FG-1115.pdf
G570-FG-1116.pdf
G570-FG-1117.pdf
G570-FG-1118.pdf
G570-FG-1119.pdf
G570-FG-1120.pdf
G570-FG-1121.pdf
G570-FG-1122.pdf
G570-FG-1123.pdf
G570-FG-1124.pdf
G570-FG-1125.pdf
G570-FG-1126.pdf
G570-FG-1127.pdf
G570-FG-1128.pdf
G570-FG-1129.pdf

ZÁKLADY PODNIKANIA

G570-ZP-2101.pdf
G570-ZP-2102.pdf
G570-ZP-2103.pdf
G570-ZP-2104.pdf
G570-ZP-2105.pdf
G570-ZP-2106.pdf
G570-ZP-2107.pdf
G570-ZP-2108.pdf
G570-ZP-2109.pdf
G570-ZP-2110.pdf
G570-ZP-2111.pdf
G570-ZP-2112.pdf
G570-ZP-2113.pdf
G570-ZP-2114.pdf
G570-ZP-2115.pdf
G570-ZP-2116.pdf
G570-ZP-2117.pdf
G570-ZP-2118.pdf
G570-ZP-2119.pdf
G570-ZP-2120.pdf
G570-ZP-2121.pdf
G570-ZP-2122.pdf
G570-ZP-2123.pdf
G570-ZP-2124.pdf
G570-ZP-2125.pdf
G570-ZP-2126.pdf
G570-ZP-2130.pdf
G570-ZP-2127.pdf
G570-ZP-2128.pdf
G570-ZP-2129.pdf

Houssekeeping – domáca gazdiná

G570-HDG-32-09.pdf
G570-HDG-32-10.pdf
G570-HDG-32-11.pdf
G570-HDG-32-12.pdf
G570-HDG-32-13.pdf
G570-HDG-32-14.pdf
G570-HDG-32-15.pdf

Houssekeeping – domáca gazdiná

G570-HDG-33-16.pdf
G570-HDG-33-17.pdf
G570-HDG-33-18.pdf
G570-HDG-33-19.pdf
G570-HDG-33-20.pdf
G570-HDG-33-21.pdf
G570-HDG-33-22.pdf

Houssekeeping – domáca gazdiná

G570-HDG-34-23.pdf
G570-HDG-34-24.pdf
G570-HDG-34-25.pdf
G570-HDG-34-26.pdf
G570-HDG-34-29.pdf
G570-HDG-34-27.pdf
G570-HDG-34-30.pdf
G570-HDG-34-28.pdf

 Houssekeeping – domáca gazdiná

G570-HDG-35-01.pdf
G570-HDG-35-02.pdf
G570-HDG-35-03.pdf
G570-HDG-35-04.pdf
G570-HDG-35-05.pdf
G570-HDG-35-09.pdf
G570-HDG-35-06.pdf
G570-HDG-35-10.pdf
G570-HDG-35-07.pdf
G570-HDG-35-08.pdf

 Houssekeeping – domáca gazdiná

G570-HDG-36-11.pdf
G570-HDG-36-12.pdf
G570-HDG-36-13.pdf
G570-HDG-36-14.pdf
G570-HDG-36-15.pdf
G570-HDG-36-16.pdf
G570-HDG-36-17.pdf
G570-HDG-36-20.pdf
G570-HDG-36-18.pdf
G570-HDG-36-19.pdf

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2

G570-FG-1202.pdf
G570-FG-1201.pdf
G570-FG-1203.pdf
G570-FG-1204.pdf
G570-FG-1205.pdf
G570-FG-1206.pdf
G570-FG-1207.pdf
G570-FG-1208.pdf
G570-FG-1209.pdf
G570-FG-1210.pdf
G570-FG-1211.pdf
G570-FG-1212.pdf
G570-FG-1213.pdf
G570-FG-1214.pdf
G570-FG-1215.pdf
G570-FG-1216.pdf
G570-FG-1217.pdf
G570-FG-1218.pdf
G570-FG-1219.pdf
G570-FG-1220.pdf
G570-FG-1221.pdf

ZÁKLADY PODNIKANIA 

G570-ZP-2201.pdf
G570-ZP-2202.pdf
G570-ZP-2203.pdf
G570-ZP-2204.pdf
G570-ZP-2205.pdf
G570-ZP-2206.pdf
G570-ZP-2207.pdf
G570-ZP-2208.pdf
G570-ZP-2209.pdf
G570-ZP-2210.pdf
G570-ZP-2211.pdf
G570-ZP-2212.pdf
G570-ZP-2213.pdf
G570-ZP-2214.pdf
G570-ZP-2215.pdf
G570-ZP-2216.pdf
G570-ZP-2217.pdf
G570-ZP-2218.pdf
G570-ZP-2219.pdf
G570-ZP-2220.pdf