Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové vzdelávanie - Sociálny podnik- Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - - Sme tu pre Vás

VITAJTE NA NAšEJ STRáNKE AJ V ROKU 2023

Domov seniorov Gabčikovo

Dňa 25. mája sme spríjemnili deň seniorom a seniorkám v Domove pre seniorov v Gabčíkove. Ďakujeme našim zlatým dobrovoľníčkam: Mgr. Judke Botló- spev; Mgr. Renátke Nagyovej- recitácia: Anetke Mikuškovej- technická podpora; Zsuzsike Molnárovej- pečenie a obsluha


SVETOVÝ DEN POVEDOMIA O AUTIZME

2. apríl je Svetovým dňom povedomia o autizme. Oblečme si zajtra modré odevy, aby sme vyjadrili solidaritu
.
Április 2-a az autizmus világnapja. Öltsünk magunkra kék ruhát az együttérzésünk kifejezésére!

29. marec 2023·

Zúčastnili sme sa dobrovoľníckej zbierky "Hodina deťom" a vyzbierali sme 610 EUR. Ďakujeme veľmi pekne našim profesorkám Kristínke Pódovej a Renátke Nagyovej a našim žiakom a žiačkám, ktorí sa zapojili do tejto zbierky 

Bekapcsolódtunk az "Egy óra a gyermekekért" kezdeményezésbe, és 610 eurót gyűjtöttünk. Nagyon szépen köszönjük tanárainknak, Póda Krisztinának és Nagy Renátának, valamint diákjainknak, akik részt vettek az önkéntes gyűjtésben.  ac vehicula eros, sed dictum sapien.


2% DANESrdečne Ďakujeme všetkým, ktorí darujete 2% vašej dane neziskovej organizácii ADVENTIM.
Aj takto nám pomáhate pomáhať  chorým a nùdznym deťom a všetkým, ktorí pomoc skutočne potrebujú. DAKUJEME.

Szívből  köszönjük  mindenkinek, aki adója 2 %-át az ADVENTIM Alapítványnak ajándékozza.
Ezzel is segítenek  azoknak a beteg és szociálisan hátrányos gyermekeknek, akik valóban segítségre szorulnak. KÖSZÖNJÜK!

PhD Andrea Olejniková, riaditeľka


ŽELÁME VÁM ŠTASTLIVÝ NOVÝ ROK 2023