Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové vzdelávanie - Sociálny podnik- Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - - Sme tu pre Vás

Dobročinná zbierka

Vieme, že v dnešnej náročnej dobe, to nikto nemá ľahké a dennodenne, úspešne alebo menej úspešne, musíme riešiť nespočet problémov vo vlastnom živote, no predstavte si, že v batohu máte pribalený ešte aj taký ako je vojna.
Možno máme rôzne názory, ale buďme predovšetkým nekonečne vďační, že u nás si to chvalabohu  nevieme ale ani nechceme čo len predstaviť.
Nie je v našej moci a ani tu nechceme riešiť vojnový konflikt dvoch krajín, iba dúfame, že táto vojna čoskoro skončí, ale aj dovtedy by sme radi pomohli obyčajným ľuďom , hlavne nevinným mamičkám s nevinnými deťmi, ktoré našli dočasné útočisko v našej krajine.
ADVENTIM n.o. preto organizuje nefinančnú zbierku pre rodiny z Ukrajiny predovšetkým
- zachovalé šatstvo,
- kuchynský riad,
- hygienické potreby,
- knihy, zošity, perá (šk.potreby),
- spoločenské hry.
Ak teda máte možnosť, privítame každý jeden príspevok či dar , ktorý môžete odovzdať v pracovné dni v našej škole,- SSOŠ MSZKI ADVENTIM, Komenského 1219/1, v Dunajskej Strede.

Veľká a srdečná vďaka Vám všetkým, ktorí sa rozhodnete pomôcť.

11.4.2022, Dunajská Streda

ZÁŽITKOVÉ UČENIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Projekt 

Upcycling - krok pred recykláciou

Separácia

Odpad je jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie . Neustále zvyšovanie produkcie rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problémy ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru.  


Cieľ 1.: Viesť k zodpovednému a správnemu triedeniu odpadu  


Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.  

Upcycling

Upcycling je proces, ktorý dáva použitým či odpadovým materiálom a produktom nové využitie. Pri upcyclingu sa väčšinou zložitý proces za pomoci technológií na výrobu recyklovaného materiálu vynecháva a s materiálom sa pracuje priamo. Hoci je upcycling pomerne nový význam, bol tu už od nepamäti, len bol ako koncept podrobne definovaný v poslednom období.  


Cieľ 2.: Využívanie odpadového materiálu na kreatívnu tvorbu  


Upcyklovať sa dá naozaj takmer čokoľvek, proces limituje len vlastná fantázia a zručnosti. sa snaží nepotrebným veciam dávať nové a užitočné využitie, ktoré predmetu nedovolí tak skoro skončiť na skládke. Motivuje nevyrábať nové, hoci recyklovateľné materiály, ale snaží sa využiť to, čo už bolo vyrobené .  

Recyklácia

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, plastov a pneumatík. Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov Zároveň recyklácia si vyžaduje určitý proces, kedy sa z pôvodného odpadového materiálu za pomoci technológie stane recyklovaný materiál . Mnohé produkty či ich obaly sú zložené z kombinovaných materiálov a proces ich recyklácie by bol mimoriadne náročný a neefektívny.


Cieľ 3.: Využitie odpadového materiálu na skrášlenie životného prostredia - záhradná architektúra  

Výzva Podpora RR v Trnavskej župe - 2022.pdf
Projekt Adventim n.o..pdf
Naše ciele a plány - rok 2022

.Začína nový rok. Všetci prežívame náročné obdobie, napriek tomu však plány a ciele musíme mať vždy. To, ktoré potom splníme a ktoré odložíme a musia počkať, to s istotou nikdy vedieť nemôžeme a už vôbec nie v tomto pandemickom období.

Naše ciele sú aj v tomto roku zamerané na pomoc tým , ktorý pomoc potrebujú resp. na kvalitné odborné vzdelávanie v našej škole. To, že kde, kedy a ako sa nám ich podarí naplniť, to prinesie najbližšia budúcnosť - pandémia, opatrenia, nariadenia atd. My však urobíme v rámci našich možností všetko preto, aby sme ich splnili čo najviac.
Aj keď si teraz ťažko vieme urobiť kalendár podujatí, pripravujeme aj tento rok charitatívne podujatia a  aktivity pre chorých, núdznych, starých a všetkých tých, ktorí sa na nás obrátia o pomoc. Samozrejme sami nezvládneme splniť všetko, nezisková organizácia ako taká, nie je príjmovou organizáciou (okrem 2% dane) a
 preto sme neustále v úzkom  kontakte  s našimi skvelými sponzormi, aj vďaka ktorým dokážeme usporiadať mnohé naše podujatia a aktivity. Tento rok by sme chceli znovu 

usporiadať ďaľší ročník nášho velkolepého spomienkového a zároveň  benefičného koncertu na pomoc onko a vážne chorým deťom "Memorial Dávida Nagya"  Bude to už 4 ročnik (žiaľ predošlé dva roky sme ho museli zrušiť). Ďalej plánujeme znovusporiadať "Vianočný benefičný bazár" a výťažok z neho takťiež venovať rodinám s chorými deťmi. V priebehu roka zorganizujeme dobrovoľnú zbierku " Srdiečko  v krabičke" pre rodiny bez domova a v náhradných ubytovniach. V mesiaci októbri  by sme chceli zapojiť predovšetkým mládež do dobrovoľnej zbierky  "Dnes budem tvoja vnučka (vnuk)"  pre starých ľudí v domovoch sociálnej opatery a starobincoch. Aj tento rok budeme v priebehu celého roka (podľa aktuálnych pandemických opatrení a obmedzení ) pomáhať hlavne potravinovými balikmi ľuďom v karanténe a v prípade potreby pomôžeme im aj  s nákupmi nevyhnutných potrieb.  Navštívime rodiny v núdzi, o ktorých sa spravidla dozvedáme od našich priateľov, ktorí nám píšu o potrebe pomoci rodinám a v rámci našich možností a sponzorov im poskytneme nevyhnutnú pomoc. Ako už uvádzame v úvode,  sme nezisková  
organizácia, naše finančné prostriedky sú obmedzené ale zakladateľky neziskovej organizácie, ako každý rok, aj tento rok prispejú z vlastných prostriedkov na liečbu deťom v rehabilitačných zariadeniach a na overené zbierky pre choré deti. Ďalej, v priebehu prázdnin by sme chceli v spolupráci s našimi sponzormi, znovu poskytnúť víkendový pobyt na termálnom kúpalisku v Nesvadoch rodine s chorým dieťatkom. V auguste plánujeme aj zbierku školských potrieb "Zo škatuľky do školy" pre núdzne deti. Takisto naďalej neúnavne budeme hľadať možnosti na liečbu našej chránenky Sandiky, ktorá trpí cystickou fibrózou.  V neposlednom rade by sme radi obnovili naše handmade kurzy, z ktorých výťažok venujeme vždy na charitu. 

Skrátka, dovoľujeme si konštatovať, že v podstate všetky naše plány majú jediný cieľ - pomáhať, tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Ako vidíte (čítate), máme bohaté plány a iba dúfame, že veľa z nich dokážeme aj splniť. Tak, ako to v tejto dobe mnohokrát počujeme a čítame, ibaže v inom levely - spolu to zvládneme, tak aj my veríme tomu, že "spolu to zvládneme !".(vn)

9.1.2022, Dunajská Streda
Terveink - 2022 év

na preklade textu  sa pracuje .....

Nezištne pomáhať, je vždy záležitosťou srdca

Drahí priatelia, želáme Vám krásny nový rok, plný lásky a zdravia, šťastia a pokoja.

Ďakujeme Vám, že nám už piatym rokom pomáhate, aby sme vedeli pomáhať. Každá, aj tá najmenšia pomoc urobená s láskou, je vzácnejšia, ako ten najväčší diamant a je veľkou pravdou , ako to povedal český hudobník Jan Tříska -" Všetko, čo robíme s láskou , robíme dobre." 

Milí priatelia, zostaňte s nami aj naďalej a pomáhajme spolu tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme Vám. 

Önzetlenül segíteni, csak szívből lehet

Drága barátaink, nagyon boldog új esztendőt kívanunk mindenkinek.

Nagyon szépen köszönjük , hogy immár öt éve segítenek segíteni azoknak akiknek igazán szügségük van a segítségre. Mindent amit szívből és szeretettből csinálunk azt jól csináljuk.

Kedves barátaink, maradjanak velünk továbra is és eggyütt segítsünk a beteg gzermekeknek es a rászorulóknak. Szívből Köszönjük

vyhlasenie-o-poukazani-dane 2021.pdf

Srdečne Ďakujeme všetkým, ktorí darujete 2% vašej dane neziskovej organizácii ADVENTIM.
Aj takto nám pomáhate pomáhať chorým a nùdznym deťom a všetkým, ktorí pomoc skutočne potrebujú. DAKUJEME.


Szívből  köszönjük mindenkinek, aki adója 2 %-át az ADVENTIM Alapítványnak ajándékozza.
Ezzel is segítenek azoknak a beteg és szociálisan hátrányos gyermekeknek, akik valóban segítségre szorulnak. KÖSZÖNJÜK
Šťastný nový rok, milí priatelia
Boldog új évet, kedves barátaink