Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové vzdelávanie - Sociálny podnik- Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - - Sme tu pre Vás

Naše ciele a plány - rok 2022

.Začína nový rok. Všetci prežívame náročné obdobie, napriek tomu však plány a ciele musíme mať vždy. To, ktoré potom splníme a ktoré odložíme a musia počkať, to s istotou nikdy vedieť nemôžeme a už vôbec nie v tomto pandemickom období.

Naše ciele sú aj v tomto roku zamerané na pomoc tým , ktorý pomoc potrebujú resp. na kvalitné odborné vzdelávanie v našej škole. To, že kde, kedy a ako sa nám ich podarí naplniť, to prinesie najbližšia budúcnosť - pandémia, opatrenia, nariadenia atd. My však urobíme v rámci našich možností všetko preto, aby sme ich splnili čo najviac.
Aj keď si teraz ťažko vieme urobiť kalendár podujatí, pripravujeme aj tento rok charitatívne podujatia a  aktivity pre chorých, núdznych, starých a všetkých tých, ktorí sa na nás obrátia o pomoc. Samozrejme sami nezvládneme splniť všetko, nezisková organizácia ako taká, nie je príjmovou organizáciou (okrem 2% dane) a
 preto sme neustále v úzkom  kontakte  s našimi skvelými sponzormi, aj vďaka ktorým dokážeme usporiadať mnohé naše podujatia a aktivity. Tento rok by sme chceli znovu 

usporiadať ďaľší ročník nášho velkolepého spomienkového a zároveň  benefičného koncertu na pomoc onko a vážne chorým deťom "Memorial Dávida Nagya"  Bude to už 4 ročnik (žiaľ predošlé dva roky sme ho museli zrušiť). Ďalej plánujeme znovusporiadať "Vianočný benefičný bazár" a výťažok z neho takťiež venovať rodinám s chorými deťmi. V priebehu roka zorganizujeme dobrovoľnú zbierku " Srdiečko  v krabičke" pre rodiny bez domova a v náhradných ubytovniach. V mesiaci októbri  by sme chceli zapojiť predovšetkým mládež do dobrovoľnej zbierky  "Dnes budem tvoja vnučka (vnuk)"  pre starých ľudí v domovoch sociálnej opatery a starobincoch. Aj tento rok budeme v priebehu celého roka (podľa aktuálnych pandemických opatrení a obmedzení ) pomáhať hlavne potravinovými balikmi ľuďom v karanténe a v prípade potreby pomôžeme im aj  s nákupmi nevyhnutných potrieb.  Navštívime rodiny v núdzi, o ktorých sa spravidla dozvedáme od našich priateľov, ktorí nám píšu o potrebe pomoci rodinám a v rámci našich možností a sponzorov im poskytneme nevyhnutnú pomoc. Ako už uvádzame v úvode,  sme nezisková  
organizácia, naše finančné prostriedky sú obmedzené ale zakladateľky neziskovej organizácie, ako každý rok, aj tento rok prispejú z vlastných prostriedkov na liečbu deťom v rehabilitačných zariadeniach a na overené zbierky pre choré deti. Ďalej, v priebehu prázdnin by sme chceli v spolupráci s našimi sponzormi, znovu poskytnúť víkendový pobyt na termálnom kúpalisku v Nesvadoch rodine s chorým dieťatkom. V auguste plánujeme aj zbierku školských potrieb "Zo škatuľky do školy" pre núdzne deti. Takisto naďalej neúnavne budeme hľadať možnosti na liečbu našej chránenky Sandiky, ktorá trpí cystickou fibrózou.  V neposlednom rade by sme radi obnovili naše handmade kurzy, z ktorých výťažok venujeme vždy na charitu. 

Skrátka, dovoľujeme si konštatovať, že v podstate všetky naše plány majú jediný cieľ - pomáhať, tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Ako vidíte (čítate), máme bohaté plány a iba dúfame, že veľa z nich dokážeme aj splniť. Tak, ako to v tejto dobe mnohokrát počujeme a čítame, ibaže v inom levely - spolu to zvládneme, tak aj my veríme tomu, že "spolu to zvládneme !".(vn)

9.1.2022, Dunajská Streda
Terveink - 2022 év

na preklade textu  sa pracuje .....

Nezištne pomáhať, je vždy záležitosťou srdca

Drahí priatelia, želáme Vám krásny nový rok, plný lásky a zdravia, šťastia a pokoja.

Ďakujeme Vám, že nám už piatym rokom pomáhate, aby sme vedeli pomáhať. Každá, aj tá najmenšia pomoc urobená s láskou, je vzácnejšia, ako ten najväčší diamant a je veľkou pravdou , ako to povedal český hudobník Jan Tříska -" Všetko, čo robíme s láskou , robíme dobre." 

Milí priatelia, zostaňte s nami aj naďalej a pomáhajme spolu tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme Vám. 

Önzetlenül segíteni, csak szívből lehet

Drága barátaink, nagyon boldog új esztendőt kívanunk mindenkinek.

Nagyon szépen köszönjük , hogy immár öt éve segítenek segíteni azoknak akiknek igazán szügségük van a segítségre. Mindent amit szívből és szeretettből csinálunk azt jól csináljuk.

Kedves barátaink, maradjanak velünk továbra is és eggyütt segítsünk a beteg gzermekeknek es a rászorulóknak. Szívből Köszönjük

vyhlasenie-o-poukazani-dane 2021.pdf

Srdečne Ďakujeme všetkým, ktorí darujete 2% vašej dane neziskovej organizácii ADVENTIM.
Aj takto nám pomáhate pomáhať chorým a nùdznym deťom a všetkým, ktorí pomoc skutočne potrebujú. DAKUJEME.


Szívből  köszönjük mindenkinek, aki adója 2 %-át az ADVENTIM Alapítványnak ajándékozza.
Ezzel is segítenek azoknak a beteg és szociálisan hátrányos gyermekeknek, akik valóban segítségre szorulnak. KÖSZÖNJÜK
Šťastný nový rok, milí priatelia
Boldog új évet, kedves barátaink