Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

Vianočná zbierka pre deti v detských domovoch "Deti deťom"
Darčeky detí základných škôl v Dunajskej Strede a ich rodín.  Vďaka iniciatíve dunajskostredských detí.
                         __________________________________
"Gyermekek gyermekeknek" karácsonyi ajándék gyűjtés az árva gyermekeknek.


 
Benefičný koncert "Memoriál Dávida  Nagya", ktorý na pomoc a podporu onko a vážne chorých deti usporadúvame spravidla pred Vianocami,  podporila rôznymi pekárenskými výrobkami  firma MattiMami, ktoré nám priniesli manželia Bílikoví.
                           ________________________________________
A Bílik házaspár ajándeka a jótekonysági koncert szervezéséhez.

Príspevok školských potrieb a hračiek pre núdzne deti od rodiny pani Veroniky Matejkovej sme odovzdali školáčkam z neúplnej rodiny v ťažkej sociálnej situácii . -

                         ________________________________________

Veronika Matejková adományát át adtuk két hátrányos helzetü  diáklánynak, így ők is új tanszerekkel mehettek az iskolában.


Zbierka pre deti v detských domovoch a núdzne deti. Pomoc pre deti v detských domovoch nikdy nie je dostatočná, preto pravidelne usporiadame zbierky pre tieto deti.

                          ______________________________________________ 

Segítség a gyermekothonban lévö gyermekeknek sohasem lehet  elég, ezért rendszeresen szervezünk számukra gyűjtést.


Pred otvorením SSOŠ - MSZKI Adventim sme mali veľa  prípravných prác, okrem toho, že bolo nutné dokončiť všetky  stavebne práce, muselo sa pripraviť  aj zariadenie  tried  a vďaka dobrovoľníkom,  podporovateľom a sponzorom sa všetko včas stihlo a škola  otvorila svoje brány 2. septembra 2018.


Za pomoci sponzorov  sa v škole vymenili všetky podlahy, okná a svietidlá a všetky priestory boli vymaľované

                   ______________________________________________

Támogatóink segítségével az iskola minden helysége új padlózatot kapott.


Sponzori, ktorí prispeli rôznymi  vecnými darmi pre školu. Vecné dary, ktoré poskytli sú predmety ktoré škola nevyhnutne potrebuje, ale aj dary, ktoré školu doplňujú esteticky . 


Projekt " Životná úroveň handicapovaných nám nie je ľahostajná" podporilo mesto Dunajská Streda. Náš projekt získal finančné prostriedky na zabezpečenie pomôcok na prácu v tvorivých dielňach pre deti trpiacimi  autizmom.


Veľkú pomoc a podporu nám poskytol pán Ing. Juraj Valo, vďaka ktorému sa mohla zrealizovať kompletná výmena všetkých okien na budove školy.

                       ________________________________________________

Az ablakcsere megvalósításához (az iskola egész épuletén), nagy segítséget nyújtott  Juraj Valo úr.


Veľa súkromných osôb a rodičov,  nám prispieva rôznymi hračkami, šatstvom, školskými potrebami a inými darmi , pre deti vážne choré ale aj deti v núdznej situácii. Šitými hračkami pre choré deti na detskej onkológii prispela pani Barkociová z Nesvád.


Spoločnosť PiAquatrend v Dunajskej Strede darovala škole dve dávkovacie batérie s barelovou vodou.

                 _______________________________________________________

A Dunaszerdahelyi Pi Aquatrend  társaság meg ajándekozta iskolánkat  2 darab ivövíz adagolóval.


Benefičný koncert "Memoriál Dávida Nagya", ktorý organizujeme  na pomoc a podporu onko a vážne chorých detí, podporuje veľa podnikateľov a firiem aj vo forme vecných darov do tomboly.
Výťažok z tomboly sa odovzdáva chorým deťom na  podporu ich liečby priamo na koncerte.


Sponzori, ktorí svojimi vecnými príspevkami, finančnou podporou alebo osobnou pomocou prispeli k úspešnému otvoreniu našej strednej školy Adventim.

                          _____________________________________________

Sponzoraink, akik tárgyi ajándekokkal , pénzbeli segítséggel és személyes támogatásukkal hozzájárultak az Adventim Szakközépiskola sikeres megnyitásához.


Podporovatelia a sponzori benefičného koncertu "Memoriál Dávida Nagya" ktorý pravidelne organizujeme na pomoc a podporu onko a vážne chorých detí.

                       _________________________________________________

A rendszeresen szervezett  "Memory of Dávid Nagy" jótékonysági koncert támogatói és szponzorai.


Hlavný sponzori benefičného koncertu  "Memoriál Dávida Nagya"  organizovaného na podporu a pomoc onko a vážne chorým deťom. 

                           _____________________________________________

A "Memory of Dávid Nagy"  jótekonsági koncert  legőbb támogatói, a rákban szenvedő és súlyosan beteg gyermekek megsegítésére.


Podporovateľom našej strednej odbornej školy je   detašované pracovisko  - Vysokej  školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - v Dunajskej Strede. 

                     ______________________________________________

Az Adventim Szakközépiskola támogatója a Pozsonyi Szt. Erzsébet föiskolának  Dunaszerdahelyi kara.


Pani Stella a Kinga Piverové priniesli veľké množstvo hračiek a  šatstva pre núdzne deti. Ako prvé sme z nich obdarovali dievčatá  s núdznej situácii. V najbližších dňoch  darujeme  ostatné veci ďalším deťom v ťažkej sociálnej situácii.


Zo srdca ďakujeme všetkým dobrým ľudom, ktorých naša výzva " 2.ročník benefičného koncertu Memoriál Dávida Nagya" na portály Ľudia ľudom oslovila a finančne prispeli  na liečbu vážne chorým deťom. 

Szívböl köszönjük minden jó embernek akik a Ludia ludom oldalon hirdetett felhívásunkra reagálva hozzájárultak a jótekonysági koncerten résztvevő gyermekek gzógyulásához szükséges kezelésekre.Sponzor Súkromnej strednej odbornej školy Adventim


Sponzor neziskovej organizácie Adventim

Občianske združenie,Nesvady

Sponzor neziskovej organizácie Adventim - Margita Szakálosová-Nesvady, By Bing - Nesvady, Csuport Ladislav -Nesvady, 


Sponzor neziskovej organizácie Adventim - Lotti Palusková - Nesvady, Borosová Anikó-Imeľ, Gál Krisztián-Nové Zámky


Sponozort neziskovej organizácie Adventim - Decibel sound and light - Pribeta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.