Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

Milí priatelia, chceme sa Vám všetkým z celého srdca dopredu poďakovať ak sa rozhodnete poukázať Vaše 2% z Vašich daní práve našej neziskovej organizácii a zároveň si Vás dovoľujeme informovať ako pritom postupovať 

1. Ak ste živnostník alebo inak samostatne zárobková osoba a podávate daňové priznanie sami, je dôležité:


a/ dodržať termín 31.marec

b/ správne vyplniť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" a v jednotlivých kolónkach uviesť:

Suma :             2% z vašej dane v €  

IČO:          50456458

IBAN:       SK38 0900 0000 0051 2148 4956

Právna forma: nezisková organizácia

Názov:    Adventim n.o.

Sídlo:    Nám SNP 197/ 45 ,    929 01 Dunajská Streda

VYPLNENÉ TLAČIVO DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA KALENDÁRNY ROK DORUČIŤ VÁŠMU DAŇOVÉMU ÚRADU A UHRADIŤ DAŇ


2. Ak ste zamestnanec

a/ Požiadajte svojho zamestnávateľa o 

- vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a 

- vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

b/  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane-

- uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

c/ najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.