Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

Lorem Ipsum Dolor

Lorem Ipsum Dolor

Projekt   - Športom pre onko kamarátov"

- získaný grant


Projekt - Životná úroveň handicapovaných nám                     nie je ľahostajná


-získaný grant


Projekt -  NedisKVALIFIKUJ SA!  (celoživotné vzdelávanie)

- získaný grant